Náš článok na blogu ROS-Industrial !

SRS_iba_logoTím SmartRoboticSystems oslavuje prvý „marketingový“ úspech! Náš článok Motoman & ROS-Industrial, ktorý obsahoval videá demonštrujúce možnosti nového ROS-I drivera na reálnom SDA10F zaujal aj priamo ľudí zo SwRI. Len pár dní po zverejnení pôvodného članku v slovenčine nás kontaktoval programový manažér ROS-I konzorcia Paul Hvass s požiadavkou na cross-link článku na hlavný blog ROS-I. Samozrejme, že takáto ponuka sa neodmieta, ku pôvodnému článku sme ešte pridali „čerstvé“ pick&place video, preložili ho do angličtiny a po jazykovej korektúre putoval rovno na ROS-Industrialovský blog.

ROS-I blog

Celý blog-post je dostupný na Motoman SDA10F & ROS-I 

Tím SmartRoboticSystems