Základná riadiaca doska akčných členov

IMG_2751Pôvodný RC prijímač, ktorý zabezpečoval príjem a spracovanie signálov z vysielačky bol nahradený dvoma samostatnými doskami plošných spojov, ktoré sú vzájomné prepojené a vytvárajú jeden celok. Prvý z dvojice plošných spojov slúži ako napájací modul a zabezpečuje prevod vstupného napätia z batérie na napätie pre jednotlivé servomotory a napätie pre napájanie jednotlivých modulov helikoptéry. Druhý modul obsahuje riadiaci procesor, v ktorom sú naprogramované jednotlivé funkcie pre riadenie servomotorov.

IMG_2961

Napájanie elektroniky je zabezpečené dvoj-článkovou Li-pol batériou. Vstupné napätie je privedené na dva lineárne 7.5A regulátory. Prvý z regulátorov slúži na napájanie akčných členov helikoptéry (servomotory a menič motora). V prípade potreby núdzového zastavenia rotujúceho hlavného rotora je výstup z regulátora spínaný pomocou FET tranzistorov, ktoré sú prepojené s malým samostatným vysielacím modulom. Tento slúži ako TOTAL STOP tlačidlo a v prípade príjmu paketu na zastavenie odpojí výkonové časti helikoptéry. Druhý z regulátorov poskytuje stabilizované napätie päť voltov pre napájanie jednotlivých modulov senzorického a riadiaceho systému.

IMG_2535

Riadiaca časť obsahuje 32-bitový procesor s jadrom Cortex-M3. Tento procesor slúži pre generovanie PWM signálov pre jednotlivé akčné členy, čítanie a spracovanie dát z magnetického enkodéra uhlovej rýchlosti motora a príjem riadiacich príkazov od pilota v prípade operátorského režimu riadenia helikoptéry.

IMG_2537

Jednotlivé plošné spoje sú uchytené po bokoch helikoptéry a prepojené pomocou pripojovacích káblov. Mechanickú ochranu zabezpečujú na mieru vyrobené karbónové krabičky.

 [nggallery id=12]

Ján Bačík