Komunikačný modul

IMG_3107Ďalším z dôležitých modulov na T-Rex 600 je komunikačný modul, ktorý slúži na bezdrôtový prenos dát medzi helikoptérou a pozemnou stanicou. Modul je založený na báze čipov NRF905, ktoré sú určené na vysielanie voľnom pásme 868Mhz. Modul je tvorený dvoma samostatnými čipmi s navzájom po-otočenými anténami o 90°. Táto konfigurácia bola zvolená pre dosiahnutia vyššej spoľahlivosti prenosu. Jeden z čipov slúži ako master, druhý ako slave. Riadiaci procesor porovnáva, či bol paket vyslaný pozemnou stanicou zachytený oboma čipmi. Ak paket zachytia obidva čipy, odpoveď vysiela master. Ak došlo k strate paketu na jednom z čipov, vysiela ten čip, ktorý prijal celý paket v poriadku.

IMG_3085

IMG_3087

Dosky plošných spojov sú chránené karbónovou krabičkou, vytvorenou na mieru, a osadené na vrchnej časti helikoptéry. Komunikácia so zvyškom systému je zabezpečená pomocou rozhrania RS422.

IMG_3093Ján Bačík