Vedecký Brloh

1Jedným z cieľov Smart Robotic Systems je aj popularizácia robotiky v našom okolí. Poslednú februárovú sobotu sme túto možnosť dostali aj vďaka Výmenníkom SPOTs, konkrétne Výmenníku Obrody,  v rámci ktorého sa pre tých najmenších organizujú zaujímavé vedecké prednášky a workshopy pod názvom Vedecký Brloh. Organizátori Brlohu nás oslovili s prosbou jeden takýto Vedecký Brloh pripraviť. My sme sa úlohy radi zhostili a pripravili sme pre deti zaujímavé popoludnie, ktoré sa nieslo v hesle – Pestrý svet robotov. V rámci krátkej prednášky sme deťom ukázali, čo všetko si môžu pod slovom robot predstaviť a následne sa s pestrým svetom robotov mohli zoznámiť aj osobne.

2

Veríme, že všetkým zúčastneným sa akcia páčila. A ak sa nám podarilo aspoň v jednom dieťati vzbudiť záujem o robotiku, naša misia bola úspešná.

[nggallery id=22]

Ján Bačík