OpenEASE – budúcnosť cloudovej robotiky?

openease-logoPamätáte si ešte na legendárne video „Beer me robot“ od Willow Garage z roku 2010? PR2 v ňom na základe objednávky z webového rozhrania našiel a otvoril chladničku, identifikoval a uchopil objednané pivo a doručil ho konkrétnej osobe na pracovisku. V roku 2010 išlo najmä o demonštráciu aktuálnych možností systému ROS na ktorom Willow Garage v tých časoch intenzívne pracoval. A prečo bolo toto video tak fascinujúce? Lebo správanie robota v ňom pripomínalo správanie ľudí, PR2 konal ako keby rozumel kontextu úlohy, ako keby chápal čo je chladnička, načo sa používa, ako sa otvára, že sa v nej nachádza viacero druhov pív, že má nájsť a vybrať konkrétne pivo podľa objednávky, zavrieť chladničku a doručiť ho správnej osobe. Aj napriek tomu, že značná časť pohybov bola predprogramovaných, PR2 pôsobil dojmom ako keby išlo o skutočné, ľuďom podobné vnímanie, uvažovanie a konanie.

Okrem logistickej stránky celého projektu, „Beer me robot“ svojským spôsobom naznačil, ktorým smerom sa bude vyvíjať robotika v nasledujúcich rokoch. Ukázal, že namiesto pracného programovania všetkých pohybových sekvencií a rozhodovacích algoritmov budú roboty čím ďalej tým viac „rozumieť“ čo od nich človek chce. Technologický pokrok, ktorý sa aj vďaka ROS v oblasti robotiky a umelej inteligencie v uplynulých rokoch dosiahol, takýto vývoj priam predurčoval. A jeho prvým uveriteľným výsledkom je openEASE.

OpenEASE je podobne ako dnešné voice recognition tooly, založený na cloudovej service, ktorá beží na vzdialenom servri. Jej úlohou je vyhodnocovať informácie prijaté z robotického systému, na základe existujúcej znalostnej databázy analyzovať situáciu, rozhodovať o ďalších krokoch a v konečnom dôsledku generovať pohybové prikazy. Názorný prehľad o aktuálnych možnostiach OpenEASE o generovaní znalostnej databázy a prepojení s reálnym robotom ponúka aj ich úvodné video:

OpenEASE je výsledok inicitívy EASE (Everyday Activity Science and Engineering), a je aktívne vyvíjaný najmä Univerzitou v Brémach. Každopádne cieľom je klasický komunitný open-source vývoj ako aj vytváranie znalostnej databázy. OpenEASE kombinuje viacero softwarových nástrojov medzi ktorými hrá významnú úlohu aj ROS. Prvé výsledky sú pozoruhodné najmä ak si uvedomíte, že úlohy, ktoré roboty na týchto ukážkach vykonávajú neboli manuálne programované ale robot ich „odpozoroval“ od človeka.

O openEASE ešte určite budeme počuť, tak či onak, predstava, že ovládanie napr. Motomana SDA10F plne odovzdáme vzdialenej cloudovej service…. je minimálne adrenalínová.

František Ďurovský