Pathfinder – nová generácia inteligentnej logistiky

Autonómna navigácia mobilných robotov je už od vzniku SmartRoboticSystems hlavnou prioritou nášho tímu. V priebehu posledných 3 rokov sme vďaka viacerým projektom z tejto oblasti, či už to bol SRS-bot, senzorická nadstavba pre Škodu Fabia alebo low-cost navigačný systém pre Parrot A.R.Drona, získali množstvo cenných skúseností s vývojom autonómnych lokalizačných a navigačných systémov na reálnych platformách. Aj keď sa mohlo zdať, že v posledných mesiacoch sa toho v SRS až tak veľa nedialo, nie je tomu celkom tak. Od leta 2016 sme totiž intenzívne pracovali na vývoji úplne novej platformy, ktorá nám umožnila opät sa posunúť o krok ďalej a uplatniť nadobudnuté skúsenosti pri riešení konkrétnych logistických úloh z praxe. Výsledkom nášho polročného úsilia je Pathfinder – mobilná platforma využívajúca state-of-the-art poznatky z oblasti autonómnej navigácie, primárne určená pre potreby intelignetnej logistiky.

Hlavným partnerom v našom projekte je Nemocnica Košice-Šaca, v ktorej má byť v lete spustená testovacia prevádzka autonómnej distribúcie liekov z internej nemocničnej lekárne po jednotlivých oddeleniach nemocničného bloku. Projekt je v súčasnosti v štádiu intenzívneho vývoja a implementácie celého systému pre nasadenie v nemocničných priestoroch.

Výsledky tohto projektu budú zároveň prezentované na súťaži The 4th Industrial Ethernet Award vyhlásenej organizáciou pre štandardizáciu priemyselných komunikačných rozhraní. Súťaž je zameraná na rozvoj a využitie priemyselnej zbernice Ethernet OpenPowerlink, ktorá je komunikačným štandardom viacerých výrobcov automatizačnej techniky. Keďže riadiaci systém Pathfindera je kompletne postavený na priemyselných komponentoch B&R komunikujúcich medzi sebou práve po OpenPowerlink zbernici, je Pathfinder ideálnym kandidátom do tejto súťaže.

Viac informácii o tomto projekte už čoskoro…

Ján Bačík