Testovacia prevádzka Pathfindera v Nemocnici Košice – Šaca

V predchádzajúcom článku sme vám po prvýkrát predstavili Pathfindera – autonómnu mobilnú platformu na ktorej vývoji sme počas uplynulého roka aj vďaka podpore našich partnerov intenzívne pracovali. Posledný júlový týždeň roku 2017 bolo naše úsilie korunované oficiálnym uvedením Pathfindera do testovacej prevádzky v priestoroch Nemocnice Košice-Šaca. Pilotný projekt automatizácie nemocničnej logistiky je ako výsledok spolupráce Katedry Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TUKE, technologickej spoločnosti Photoneo a Nemocnice Šaca zároveň prvou obdobnou aplikáciou robotickej mobilnej technológie v nemocničnom prostredí v Slovenskej Republike. Hlavnou motiváciou tohto unikátneho projektu je najmä zníženie pracovného zaťaženia zdravotníckeho personálu vyplývajúce z potreby transportu materiálu medzi jednotlivými pracoviskami. Počas nasledujúcich mesiacov bude preto Pathfinder nasadený na jednej z najdlhších trás –  pri transporte liekov z medzi internou nemocničnou lekárňou o jednotlivými oddeleniami nemocničného bloku.

Implementácia systému do nemocničného prostredia charakteristického zvýšeným pohybom ľudí a úzkymi priestormi vôbec nebola jednoduchá. Celkovo si vyžiadala takmer 2 mesiace práce, počas ktorých sa postupne dolaďoval navigačný systém Pathfindera, tak aby zvládol autonómnu navigáciu v priestoroch nemocnice vrátane presunov výťahom medzi jednotlivými poschodiami. Okrem toho sa dorábalo užívateľské rozhranie, regálová nadstavba robota slúžiaca na samotný transport materiálu a zároveň prebiehalo zaškoľovanie zdravotníckeho personálu nemocnice na prácu s týmto systémom. V SRS sme pre úspech tohto projektu spravili maximum no až nasledujúce mesiace testovacej prevádzky ukážu životaschopnosť tohto systému a mieru akceptácie robotickej technológie zdravotníckym personálom. Držte nám palce a na záver pripájame finálne video celého projektu:

Výsledky pilotnéhp projektu automatizácie nemocničnej logistiky budú zároveň prezentované na súťaži The 4th Industrial Ethernet Award vyhlásenej organizáciou pre štandardizáciu priemyselných komunikačných rozhraní.

Tím SmartRoboticSystems