Baxter

Smart Robotic Systems tento rok nadviazal prvé kontakty so známou žilinskou inovatívnou spoločnosťou CEIT a. s., ktorá, zatiaľ ako jediná na Slovensku disponuje kolaboratívnym robotom Baxter od Rethink Robotics. Po prvotnej návšteve v marci 2015  absolvoval člen nášho tímu, Ján Bačík,  krátku stáž na pracovisku ZIMS, ktoré je akýmsi centrom riešenia úloh spojených s výskumom a vývojom v CEIT a.s. Hlavným cieľom bolo zaškolenie vývojárov pracujúcich s Baxterom do základov ROS a knižnice MoveIt, podrobnejšie vysvetlenie princípov systému, pričom v rámci stáže boli vytvorené jednoduché ukážkové aplikácie s reálnym Baxterom. Konkrétne sa jedná o demonštratívny program, ktorý dokáže rozoznať 3 základné hlasové povely a ich základe vykonať zadefinovanú akciu. Tak ako môžete vidieť na nasledujúcom videu, pri poveli „hello“, Baxter zamáva svojou pravou rukou a pri príkazoch „triangle“ a „rectangle“ Baxter nakreslí príslušný geometrický objekt na papier. Kreslenie geometrických tvarov zároveň slúži ako demonštrácia využívania kartézskeho súradnicového systému pri plánovaní trajektórie efektora.

Spolupráca s CEIT a.s. bola zaujímavým spestrením nášej vývojárskej práce a ďalším potvrdením, že o ROS sa začínajú zaujímať aj prvé slovenské spoločnosti. Veríme, že táto stáž bola iba začiatkom a naša vzájomná spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

Tím SmartRoboticSystems