O nás

Sme tím mladých vývojárov, z rôznych fakúlt Technickej Univerzity v Košiciach, ktorých spája spoločný záujem o robotiku a mechatroniku. Máme za sebou viacero pomerne zaujímavých projektov zameraných najmä na popularizáciu robotiky na verejnosti. V poslednom období sa intenzívne venujeme vývoju robotického softwaru v ROS, open-source platforme, v ktorej vidíme veľký potenciál a ktorú by sme chceli aj týmto spôsobom vo svojom okolí spropagovať.

Ján Bačík

Som študent posledného ročníka III. stupňa štúdia na Katedre elektrotechniky  a mechatroniky Technickej univerzity v Košiciach.

S robotikou som začal na gymnáziu, kedy si vo voľnom čase vytváral jednoduchých robotov určených pre súťaže Istrobot a Robot Challenge.  Z týchto súťaží mám niekoľko ocenení.

V súčastnosti sa zaoberám hlavne vývojom autonómnych bezpilotných prostriedkov. Tento vývoj zahŕňa oblasť senzorických systémov, riadiacich systémov, aerodynamiky, elektroniky, matematického a 3D modelovania.

Programovacie jazyky a knižnice:

ROS_FINALQT_FINALPCL_FINALc++_FINALLABVIEW_FINAL

Mail: jan.bacik.2@tuke.sk

František Ďurovský  

profilSom doktorandom na Katedre Robotiky na Strojníckej Fakulte TUKE. Počas štúdia na univerzite som si vyskúšal rôzne oblasti automatizácie od vývoja elektroniky, cez PLC, riadenie pohonov až po objektové programovanie, avšak najviac ma chytila robotika, ktorej sa posledé 3 roky intenzívne venujem.

V dizertačnej práci sa zaoberám možnosťami kooperácie medzi robotom a človekom vo výrobných procesoch. Cieľom je vytvorenie experimentálneho pracoviska s dvojramenným priemyselným manipulátorom Motoman SDA10F  schopným spolupracovať s operátorom pri rutinnej montáži komponentov.

V priebehu roku 2014 som sa postupne preorientoval na vývoj v ROS a všetky projekty,  ktorým sa momentálne venujem využívajú túto softwarovú robotickú platformu .

Frameworky a knižnice s ktorými momentálne najviac pracujem:

ROS_FINALPCL_FINALROS_I_FINALMOVEIT_FINALOPENCV_FINAL

Mail: durovsky987@gmail.com

Milan Biroš

Som doktorandom na Katedre Elektrotechniky a Mechatroniky na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Venujem sa vývoju v oblasti mechatroniky, momentálne sa zameriavam najmä na Android development v kombinácii s automobilovou komunikačnou technológiou. 

V dizertačnej práci sa zameriavam na distribúciu energie v rámci elektrovýzbroje vozidiel a pokročilé možnosti rekuperácie hybridných vozidiel. Popri vývoji súvisiacom s dizertačnou prácou participujem na viacerých robotických projektoch.  

Mail: milan.biros@tuke.sk