O nás

Sme tím mladých vývojárov pôvodom z Technickej Univerzity v Košiciach, ktorých spája spoločný záujem o robotiku a mechatroniku. Od roku 2014 sa intenzívne venujeme vývoju robotického softwaru v ROS, open-source platforme, v ktorej vidíme veľký potenciál a ktorú by sme chceli aj týmto spôsobom vo svojom okolí propagovať.

Ján Bačík

V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent na Katedre elektrotechniky  a mechatroniky Technickej univerzity v Košiciach a zároveň ako Robotics & Software Engineer v spoločnosti Photoneo. 

S robotikou som začal na gymnáziu, kedy si vo voľnom čase vytváral jednoduchých robotov určených pre súťaže Istrobot a Robot Challenge.  Z týchto súťaží mám niekoľko ocenení.

V súčasnosti sa zaoberám najmä vývojom autonómnych robotických systémov z kategórie AGV a UAV

Programovacie jazyky a knižnice:

ROS_FINALQT_FINALPCL_FINALc++_FINALLABVIEW_FINAL

Linked In: https://www.linkedin.com/in/jan-bacik-a0330749/

František Ďurovský  

profilV roku 2017 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre Robotiky na Strojníckej Fakulte TUKE, kde som sa zaoberal intuitívnymi spôsobmi programovania priemyselných robotov a momentálne pôsobím ako Robotics & Software Engineer v spoločnosti Photoneo. 

Od roku 2013 kedy som obajvil čaro a možnosti frameworku ROS som sa postupne preorientoval na vývoj na tejto platforme, prešiel som si roznymi oblasťami robotiky od priemyselných ramien, cez mobilné roboty až po quadrokoptéry, absolvoval som program Google Summer of Code 2015, jeden rok v IT korporáte až kým som nedostal príležitosť robiť profesionálne to čo ma baví najviac – ROS a s ním súvisiaci development. 

Frameworky a knižnice s ktorými momentálne najviac pracujem:

ROS_FINALPCL_FINALMOVEIT_FINAL

Linked In: https://www.linkedin.com/in/frantisekdurovsky/

Milan Biroš

Som doktorandom na Katedre Elektrotechniky a Mechatroniky na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Venujem sa vývoju v oblasti mechatroniky, momentálne sa zameriavam najmä na Android development.

V dizertačnej práci sa zameriavam na distribúciu energie v rámci elektrovýzbroje vozidiel a pokročilé možnosti rekuperácie enegrie v hybridných vozidlách. Popri vývoji súvisiacom s dizertačnou prácou participujem na viacerých robotických projektoch v rámci Smart Robotics Systems.  

Moje primárne zameranie:

Linked Inhttps://www.linkedin.com/in/milan-biros-7ba885a5/